Obytné vozy nebo karavany jsou ideální pro pohodlné cestování po Čechách i Evropě. Nadstandardní vybavení zpříjemní vaši dovolenou.

Podmínky rezervace

Rozdělení sezon 


sezona A: 20.6.-31.8. (min. doba pronájmu 7 dní)

sezona B: 1.6.-19.6., 1.9.-30.9.

sezona C: 1.1.-31.5.,1.10.-31.12

__________________________________________ 

Minimální doba pronájmu:
7 dní (v sezoně A)
3 dny (v sezoně B a C)
Při době půjčení 7 a více dní bez limitu ujetých kilometrů
Při půjčení vozidla do 6 dnů denní limit 300 km
Cena jednoho kilometru nad limit 5 Kč včetně DPH
__________________________________________ 


Všeobecné podmínky

KARAVANYJe potřeba splnit tyto podmínky: minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu.

KARAVANYNájemce souhlasí s pořízením kopie předložených dokladů. Nájemce je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce. __________________________________________ 


Převzetí a vrácení vozidla

KARAVANYNa převzetí vozidla nezapomeňte na občanský průkaz, řidičský průkaz, vratnou kauci 25 000 Kč v hotovosti (případně doplatek nájmu).

KARAVANYVozidlo se přebírá nejdříve v 8 hod. ráno první den pronájmu a musí být vrácen nejpozději do 17 hod. poslední den pronájmu. Pracovní doba pro předání i vrácení vozů je: pondělí až pátek 8:00 - 17:00 hod.

KARAVANYPředání i vrácení vozu probíhá vždy na adrese: Rudolfov u Českých Budějovic, Mlýnské údolí 414(Nelze předat ani vrátit vozidlo na jiném místě!)

KARAVANYPřevzetí vozu spolu s proškolením trvá cca 1-1,5 hod. (nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při předávání vozu, při školení ani při vracení a kontrole vozu.) Vrácení vozu trvá cca. 30 minut pokud je vše v pořádku.

KARAVANYVozidlo nájemci předáváme vždy čisté, zkontrolované a jsou doplněny všechny provozní kapaliny. Ve vozidle je vždy jedna plná plynová láhev a druhá již připojena do systému. Nádrž na pitnou vodu je zcela naplněna, odpadní nádrž je vyprázdněná, na toaletě je chemie do wc a toaletní papír.

KARAVANYNájemce je povinen vrátit vozidlo řádně vyčištěné, s vyprázdněnou odpadní nádrží a s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou wc. Vůz je předáván vždy s plně natankovanou nádrží PHM. Vozidlo vrací nájemce s plně natankovanou nádrží PHM.  Plyn, vodu ani chemii do wc nájemce před vrácením nedoplňuje.

KARAVANYVůz je vybaven lékárničkou a hasícím přístrojem, v případě použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj, případně uhradit jejich cenu.

KARAVANYZa nedodržení těchto podmínek, jsou účtovány poplatky stanovené ve smlouvě o nájmu obytného automobilu.
_____________________________________________ 


Dálniční známky

KARAVANYZákladem na každém voze je Česká roční dálniční známka. Jako nadstandart mají naše vozy nalepenou ještě Rakouskou roční známku. Samozřejmě za známky neúčtujeme žádné poplatky.

 

Platební podmínky

KARAVANYPo rezervaci obdrží zájemce mailem zálohovou fakturu, aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplacení 30% z celkové ceny jako blokaci termínu. Záloha je splatná do 5 pracovních dnů od rezervace, po tuto dobu je pro Vás obytný automobil rezervován. Doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději 30  dní před převzetím vozu. V případě neuhrazení doplatku nájemného ve stanovený datum splatnosti je rezervace obytného auta zrušena a nájemce nemá nárok na vrácení 30% zálohy.

KARAVANYVratná kauce 25 000 Kč je splatná hotově při převzetí vozidla.
_____________________________________________ 


Storno poplatky

30 a více dní před termínem: 30% z celkové částky nájemného
15-30 dnů před termínem: 50% z celkové částky nájemného
0-14 dnů před termínem: 70% z celkové částky nájemného
_____________________________________________ 


Havárie a poruchy

KARAVANYNájemce je povinnen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.

KARAVANYPři každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

KARAVANYPři jakékoliv nehodě je nutno vždy vyplnit evropský formulář "Záznam o dopravní nehodě".
_____________________________________________ 


Pojištění

KARAVANYVůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 10%, minimálně však 10 000 Kč.

KARAVANYVe stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10%spouúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do výše kauce bude vypořádaná z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce . Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněná v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav. 

_____________________________________________ 


Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete-li s něčím poradit, zavolejte nám na telefon 774 526 255

 OBYTNEVOZY.EU : PŮJČOVNA OBYTNÝCH VOZŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE - gsm: +420 774 526 255 - email: info@obytnevozy.euPŮJČOVNA OBYTNÝCH VOZŮ, OBYTNÉ VOZY BAZAR A OBYTNÉ VOZY NA PRONÁJEM - PRODEJ A PRONÁJEM PRO OBYTNÉ VOZY NABÍZÍ PŮJČOVNA OBYTNÝCH VOZŮ OBYTNÉ VOZY.EU

Půjčovna obytných vozů nabízí obytné vozy na pronájem i pro prodej pro rodinnou dovolenou - obytné vozy pro 4 osoby, obytné vozy pro 4 osoby, obytné vozy s garáží. Obytné vozy bazar nabízí bazarové obytné vozy za výhodné ceny.

ZPĚTNÉ ODKAZY / PARTNERSKÉ WEBY / PARTNERSKÉ ČLÁNKY 01 02 03 04